Close
uw
logo6-1

XI Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty – oczekiwania i konsekwencje.

 Termin i adres: 21.11.2016r. godz.16.30. –Wydział Pedegogiczny UW, ul. Mokotowska 16/20 s.413.

Program Forum:

16.30 – 16.45.
Powitanie uczestników Forum -prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko oraz Elżbieta Piotrowska-Gromniak – Prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, członek Konsorcjum.

16.45 – 17.15.
Relacja szkoła – rodzice w sytuacji zmian w systemie oświaty – prof. UW, dr hab. Anna Zielińska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

17.15 – 17.45.
Zagrożenia dla uczniów spowodowane wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty – prof UW, dr hab. Małgorzata Żytko, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

17.45 – 18.05.
Pytania i wątpliwości – zebranie pytań i obaw rodziców dotyczących  zmian  w oświacie.

18.10 – 18.25.
Co można zrobić, zeby ratować nasze gimnazjum? – propozycja działań podjętych przez Gimnazjum na Twardej.

18.25.- 18.40.
Czy jesteśmy świadomi jakie będą konsekwencje likwidacji naszego gimnazjum? –głos z sali.

18.40 – 19.00.
Podsumowanie spotkania i uzgodnienie dalszych działań.

Rejestracja:

Rejestracja zamknięta. Wydarzenie się odbyło. Relacje niebawem na  stronie rodzicewedukacji.pl

Forum organizowane jest przez Konsorcjum wyższych uczelni i NGOs.

Gospodarzem XI edycji Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców jest Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

1
2
3
4
5
6